Són les dades obtingudes de l’GPS instal·lat al vehicle d’empresa una prova vàlida per justificar un acomiadament?