Tramitació ajuda extraordinària per a persones treballadores afectades per un ERTO derivat de la COVID-19

 

En la present comunicació els detallem com realitzar el formulari d’inscripció per accedir a la línia d’ajudes per a les persones que resideixin a Catalunya, i que s’hagin vist afectades per un ERTO derivat de la COVID-19 o per titulars de la prestació extraordinària en el cas de fixos-discontinus, i en tots dos casos sempre que aquesta afectació coincideixi a el menys un dia en el període comprès entre l’1 i el 31 de maig de 2021.

La sol·licitud es pot formalitzar entre els dies 5 a 15 de juliol per internet, sent el formulari d’inscripció al registre l’únic tràmit que cal realitzar per tramitar l’ajut.
La gestió de la tramitació s’efectua a través de la pàgina de la Generalitat de Catalunya:

web.gencat.cat/ca/inici

A l’accedir a la pàgina hem d’entrar en Tràmits, i al menú que ens ofereix entrar en l’aplicació de: Accedeix a “Tràmits”

Aquesta pestanya informa de diferents Novetats, sent la que ens interessa, en aquest cas, la de “Nova ajuda per a persones afectades per un ERTO o amb contracte fix discontinu”.

A l’accedir a aquesta novetat se’ns presenta un desplegable en què la primera opció és el pas a el “Formulari d’inscripció”.

Aquesta pestanya ofereix la possibilitat d’inscriure i fer el tràmit per internet realitzant el qüestionari previ a l’formulari d’inscripció.


S’inicia així el qüestionari previ a l’formulari d’inscripció, sent necessari omplir un breu qüestionari que filtra les condicions necessàries per requerir l’ajuda.


A l’respondre afirmativament a les tres condicions necessàries que es requereixen per a ser beneficiari de l’ajuda, podem iniciar el tràmit de la sol·licitud, sent imprescindible per a això tenir Certificat digital, Cl @ veu o l’idCAT Mòbil.

Després de la realització de la Inscripció es rebrà un justificant de recepció amb el número i data de l’registre.
El següent pas és consultar l’estat de la diligència, i per això s’ofereixen dues vies:
– A l’Àrea privada: amb la identificació de la el tràmit i el DNI / NIF.
– A través del número de telèfon 012: també amb l’identificador de l’tràmit i el DNI / NIF.
La sol·licitud es dóna per tramitada i només queda rebre resposta per part de l’Administració.

Si té qualsevol dubte, no dubti en contactar-nos, Lúquez ASSOCIATS compta amb professionals amb una llarga experiència en l’àmbit laboral que poden assessorar atenent a les seves circumstàncies concretes.