Abast de l’compromís de manteniment d’ocupació durant 6 mesos per als beneficis de l’ERTO per força major