Acomiadament d’esportista professional en SAD en situació de crisi