Acomiadament objectiu per causes econòmiques Societat Anònima Esportiva (SAD)