Després de pronunciar el TJUE, el Jutjat de Terrassa qualifica l’acomiadament procedit per BANKIA a una treballadora com improcedent. – 1

El Jutjat del Social nombre dos de Terrassa, després de plantejar una qüestió prejudicial resolta pel TJUE el passat 15 d’octubre de l’any en curs, ha decretat recentment l’acomiadament d’una treballadora de BANKIA, la direcció lletrada ha correspost al nostre bufet, com improcedent. El jutjador després de fer una exposició de la normativa i jurisprudència d’aplicació, decreta que la comunicació individual de l’acomiadament escomès per l’Empresa no compleix amb els requisits formals previstos en l’art. 53 de l’Estatut dels Treballadors, en fer una menció genèrica de les pèrdues (que tampoc s’acredita en el plenari), a un acord en el període de consultes (que no reprodueix ni acompanya la carta d’acomiadament individual), i una valoració en l’elecció de la treballadora comiat que es va ignorar per la mateixa fins a la celebració del judici oral, és a dir, no justificava el per que es el seu nomenament com a empleada comiat. Després de recordar la sentència del TS de 12 de Maig de 2015, entén que no s’ajusta a dret l’acomiadament, declarant-ho com improcedent al no superar el filtre de la formalitat que exigeix ​​la legalitat vigent.