El conveni col·lectiu aplicable, s’ha de fixar atenent el lloc on es realitza la prestació efectiva de serveis?