Els missatges de WhatsApp poden aportar com a prova a l’hora d’acreditar la dimissió voluntària del treballador