Empresa condemnada a abonar indemnització per desigualtat salarial per raons de sexe