Es declara exempta d’IRPF la prestació per maternitat

Es declara exempta d’IRPF la prestació per maternitat

La prestació per maternitat que abona la Seguretat Social està exempta del pagament d’IRPF, segons estableix una recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, el que contradiu el criteri mantingut per l’Agència Tributària fins a la data.

Quan una treballadora dóna a llum té dret a 16 setmanes de baixa, que pot compartir en part amb el pare. Durant aquest període, la Seguretat Social és qui abona el sou a través de la prestació de maternitat, que equival al 100% de la base de cotització. L’Agència Tributària sempre ha defensat que aquesta ajuda ha de tributar en l’IRPF com un rendiment del treball.El efecte de la sentència es circumscriu al cas en litigi i no estableix jurisprudència ni obliga a Hisenda a modificar el criteri que segueix per aquest tipus d’ajudes , però obre la porta a que les contribuents que han cobrat la prestació per maternitat des del 2012 reclamin la devolució de l’IRPF. L’Agència Tributària sempre ha defensat que aquesta ajuda ha de tributar en l’IRPF com un rendiment del treball, postura que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid acaba de tombar amb aquesta Sentència sentència, en la qual el TSJ considera que la prestació per maternitat entra dins de les rendes exemptes que preveu la llei de l’IRPF (el permís de paternitat, de 15 dies, també encaixa dins l’àmbit de l’exempció fiscal que defensa la sentència).

El conflicte part de la interpretació de dos paràgrafs de l’article 7, lletra h, de la llei de l’IRPF. “(…) Igualment estaran exemptes les altres prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat”, indica la norma. I afegeix: “També estaran exemptes les prestacions públiques per maternitat percebudes de les comunitats autònomes o entitats locals”. Hisenda interpreta que aquest últim paràgraf “determina una clara diferenciació” en el sentit que només declara exemptes les prestacions per maternitat autonòmiques i locals. En canvi, el TSJ de Madrid assenyala que la prestació per maternitat que abona la Seguretat Social ha d’estar “forçosament” en l’àmbit de l’exempció general i que el paràgraf en què es fa referència a comunitats i ens locals simplement amplia el benefici fiscal i en cap cas actua com a restricció.

De moment, davant el conflicte d’interpretació de la llei entre l’Agència Tributària i la recent sentència, els fiscalistes recomanen que les afectades paguin l’IRPF, però que sol·licitin després una reclamació a Hisenda per sol·licitar la devolució de l’IRPF. Un cop sigui denegada, es pot després iniciar la via administrativa o judicial.