¿Es pot negociar un període de consultes amb els sindicats a través de correus electrònics?