¿Es pot obligar a realitzar una prova d’embaràs en un procés de selecció?

Quan es realitza el procés de selecció i incorporació de personal, no s’ha d’exigir la prova d’embaràs a les dones que es presentin al procés. No són poques les empreses que acostumen exigir a les possibles candidates per ocupar una vacant, la prova d’embaràs, cosa que prohibeix la constitució i la llei.

El Ministeri del Treball recorda que aquest tipus d’exàmens no es poden exigir com a condició per accedir a una ocupació. Està prohibida la pràctica d’aquest tipus d’exàmens per tal d’accedir a qualsevol activitat laboral o permanència en la mateixa, quan l’interès sigui discriminatori. Un empresari només pot ordenar la pràctica de proves mèdiques addicionals, a l’examen d’ingrés de l’aspirant a ocupar una ocupació, sempre que hagi de desenvolupar activitats que afectin la salut del treballador. Les proves podran realitzar-se amb l’únic propòsit de prevenir un risc en la salut, seguretat i protecció de la vida del treballador en l’entorn laboral.

Prova d’això és que la Inspecció de Treball ha multat Iberia amb 25.000 euros aspirants a convertir-se en auxiliars de vol, les conegudes popularment com hostesses d’avions. Aquesta actuació suposa una infracció laboral de caràcter molt greu per discriminació segons la Llei sobre Infracció i sancions en l’ordre social. Fonts de l’aerolínia han anunciat aquest diumenge que deixaran d’exigir la prova i que serà opció de les aspirants comunicar o no a l’empresa si estan embarassades. La Inspecció de Treball multa a l’aerolínia per considerar discriminatori que sol·licités a les aspirants una anàlisi d’orina que permetia conèixer si estaven embarassades, en un procés de selecció de personal que duia a terme una empresa de treball temporal. L’obligació d’informar sobre la situació embaràs no és adequada durant un procés selectiu sinó després de la contractació.