És vàlid vincular el contracte d’obra o servei determinat a la durada d’una contracta si aquesta és molt llarga?