Extinció de la prestació contributiva per desocupació a qui va sortir a l’estranger per un temps superior a 15 dies

La reforma operada en la Llei General de la Seguretat Social pel RDL 11/2013 es permet suspendre la prestació quan el beneficiari romangui a l’estranger fins a un període de 90 dies o traslladi la seva residència durant un període inferior a 12 mesos, però en ambdós casos ha de comunicar-se i autoritzar-se per l’entitat gestora. Sense aquest tràmit, pot extingir-se la prestació (tot i que la permanència a l’estranger sigui inferior de 90 dies).

En recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Cantàbria s’ha determinat l’extinció de la prestació d’atur a una aturada que va abandonar el territori espanyol durant un temps superior a 15 dies sense comunicar-ho prèviament a l’SEPE. La Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia de Cantàbria ha confirmat la decisió de l’administració de reclamar 5.800 euros a una dona que cobrava la prestació per desocupació i que va romandre durant gairebé tres mesos a l’estranger sense comunicar aquesta situació al Servei Públic d’ ocupació Estatal, i estant fora de la possibilitat d’entrar al mercat laboral espanyol.

Per això, qualsevol persona que estigui percebent la prestació per desocupació té l’obligació d’informar a l’SEPE, si té la intenció de sortir del país durant un període superior a 15 dies.