Incentius que ofereix el nou impost sobre societats i que permeten reduir la factura fiscal.

En els últims mesos de l’any és quan les empreses amb beneficis planifiquen el tancament fiscal amb l’objectiu d’optimitzar la declaració de l’impost sobre societats que presentaran al juliol de 2016, respecte a l’exercici 2015. Més enllà dels jocs comptables i el marge per jugar amb l’estoc o les retribucions, el nou impost sobre societats ofereix incentius que permeten reduir la factura fiscal. Ara, quan el nombre de companyies en beneficis creix, la reforma fiscal manté els límits a la deduïbilitat dels interessos i introdueix una nova reducció tributària per fomentar l’estalvi empresarial: la reserva de capitalització. Si bé s’elimina el gravamen més reduït per a mitjanes i petites empreses, el nou impost sobre societats incorpora una rebaixa tributària exclusiva per a pimes i batejada com a reserva d’anivellament. És un instrument que permet rebaixar la factura fiscal d’un exercici tancat amb beneficis i, alhora, compensar les possibles pèrdues del futur. Un aspecte important a tenir en compte és que la reforma fiscal ha limitat a lƇ% la deducció de les despeses de representació de les empreses, per a més informació no dubti en contactar amb nosaltres.