Investigació del correu dels empleats i vulneració de drets fonamentals

El TS ha fixat els requisits que ha de complir una empresa per investigar legalment el correu electrònic dels seus empleats i que aquesta informació sigui considerada una prova vàlida en l’enjudiciament d’un delicte.

Així, segons una recent sentència, la companyia ha d’haver informat prèviament al treballador que una mesura així pot produir-se i, a més, ha de haver-li advertit que l’ús de l’ordinador està limitat a finalitats professionals. En cas contrari, s’entendrà que s’està davant d’una intrusió que atempta contra la intimitat del mateix.

A continuació presentem les pautes a seguir per establir clarament un sistema de control d’ús del correu electrònic;

Amb caràcter previ:

– han d’establir-normes d’ús.

– el control s’ha de limitar a les eines que l’empresa posa a disposició dels treballadors.

– han d’indicar les conductes permeses i les prohibides i que es reserva el dret a monitoritzar els missatges i la resta de les comunicacions, i la vigència de les normes adoptades.

– també s’han d’incloure les sancions disciplinàries previstes en cas d’incompliment.

Comunicació als:

– ha de ser comunicada efectivament (còpia signada).

– no és vàlida una comunicació genèrica sobre la possibilitat de monitoratge.

– no exigeix ​​negociació amb els representants dels treballadors, que si poden emetre un informe previ.

Control d’ús (requisits):

– proporcional a la finalitat buscada per no vulnerar el dret a la intimitat.

– concórrer una raó legítima empresarial per a la monitorització (sospites d’una actitud incomplidora).

– ser el menys intrusiu possible. No es pot efectuar una recerca indiscriminada en tots els arxius de treballador.

Si té qualsevol dubte, no dubti en contactar-nos, Lúquez ASSOCIATS compta amb professionals amb una llarga experiència en l’àmbit laboral que poden assessorar atenent a les seves circumstàncies concretes.