La còpia bàsica dels contractes que l’empresa ha de lliurar a la RLT no ha de contenir el salari real pactat