La extención de la responsabilitat del Fogasa en les extincions derivades de l’article 40 de l’Estatut dels treballadors