La Justícia permet que només part de la plantilla rebi els ‘bonus’

El TSJ de Madrid, en Sentència de 14 de setembre de 2.016, rebutja que es produeixi una discriminació quan només es paga a uns treballadors bonus, sense que els rebin tots els empleats del col·lectiu. La sentència, permet que la direcció de l’empresa lliuri aquesta retribució a l’empleat que consideri oportú, a partir d’una avaluació discrecional dels resultats del treballador.

El magistrat Moreiras Caballero, ponent de la sentència, conclou que el bonus es regeix pels pactes entre les dues parts La necessitat que el treballador sigui avaluat de manera favorable pels seus superiors pot ser una condició expressament continguda en la normativa d’una empresa sobre la concessió d’aquests incentius o premis. És plausible la resolució en no qüestionar que quan els bonus es basen en part en l’acompliment individual del treball ia la consideració subjectiva per part d’un superior, aquesta avaluació personal és discrecional i, per tant, no es troba sotmesa a paràmetres objectius que puguin ser corregits en seu judicial

D’altra banda, la sentència nega que el bonus sigui consolidable, generi drets adquirits o sigui condició més beneficiosa, en aquest sentit, encara que el treballador el rebi en anys anteriors, la decisió declina que sigui objecte de discriminació per part de la mateixa empresa, malgrat que hagués avaluat l’empleat de manera positiva en aquells exercicis anteriors. Així, desaprova que es produeixi cap tipus de dret adquirit, atès que entén que aquesta retribució és sempre de durada anual no indefinida.