Les polèmiques clàusules sòl de les hipoteques espanyoles estan ja vistes per a sentència

El Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea ha celebrat la vista oral per fixar el grau de retroactivitat que pot exigir a la banca per tornar els diners cobrats per aquestes males pràctiques bancàries, condemnades cop i un altre per jutges espanyols i europeus. Les conclusions de l’advocat general de la UE estaran llestes el proper 12 de juliol. Normalment, aquesta decisió prejutja la major part de les vegades la sentència definitiva, que en tot cas arribarà abans de final d’any, segons fonts judicials.

La nul·litat de la clàusula sòl ja és indiscutible, com vam anunciar en article anterior, i ha estat declarada en diverses ocasions per la Sala Primera del Tribunal Suprem. Fins i tot el Tribunal Constitucional ha tancat qualsevol debat al respecte a l’admetre el recurs d’empara presentat per BBVA i Cajamar .La qüestió que s’ha de dirimir ara pel TJUE no és doncs la nul·litat de la clàusula sinó els seus efectes, ja que el mateix Tribunal Suprem en sentència 25 març 2015 posterior a la de 9 maig 2013 introdueix una limitació temporal a la devolució de quantitats indegudament pagades pels clients, fixant precisament la data del 9 de maig de 2013 com a dia a partir del qual la nul·litat té efectes. Conseqüentment el TJUE ha de dictaminar si els efectes de la referida nul·litat es remunten a data anterior a la de 9 de maig de 2.013 (en funció de cada un dels crèdits).

Mentrestant, el Tribunal Suprem suspèn les tramitacions pendents dels recursos sobre clàusules sòl hipotecàries fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï el proper 26 d’abril sobre l’abast de la retroactivitat d’aquestes clàusules declarades nul·les i abusives.