Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de llicència i permisos