Nul·litat del registre d’una bossa d’una treballadora

La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Balears, de 22 de novembre de 2017 declara l’existència de vulneració dels drets fonamentals a la intimitat ia l’honor i la nul·litat radical del registre realitzat a la treballadora, condemnant-se a una indemnització de 1.000 euros a concepte de danys i perjudicis.

En el present cas s’analitzava el registre de la bossa d’una treballadora (cambrera) realitzat per l’empresa en acabar la jornada laboral, dins de les instal·lacions de l’hospital en el qual prestava serveis, concretament al passadís que desemboca a l’aparcament, davant la evidència que en dies anteriors han mancat productes a la cafeteria.

L’article 18 de l’Estatut dels Treballadors, estableix que només podran realitzar-se registres sobre la persona del treballador, en les seves taquilles i efectes particulars, quan siguin necessaris per a la protecció del patrimoni empresarial i del dels altres treballadors de l’empresa, dins del centre de treball i en hores de treball. En la seva realització s’ha de respectar al màxim la dignitat i intimitat del treballador i es comptarà amb l’assistència d’un representant legal dels treballadors o, si no és al centre de treball, d’un altre treballador de l’empresa, sempre que això fos possible.

La Sentència conclou que no resulta discutible que l’empresa pugui emprendre mesures d’esbrinament o preventives a l’efecte d’evitar qualsevol sostracció de productes, si bé, tot i tenir presents aquestes finalitats legítimes, no qualsevol indagació pot estar emparada en els paràmetres legals. Això comporta que hagin de valorar-se els drets en confrontació, tant l’interès legítim de l’empresa en conèixer els possibles autors d’un fet com els drets a la intimitat, a l’honor oa la pròpia imatge dels treballadors.

Dels fets provats es desprèn la constatació que el control efectuat no ha complert tots els cànons legals: respecte de la jornada de treball, perquè tot i la proximitat temporal queda acreditat que va ser amb posterioritat a la mateixa; i, pel que fa al lloc de control, tot i ser el mateix hospital, no va ser en el lloc que suposava el seu centre de treball, tractant-se d’un lloc públic que pot incidir irremeiablement en la reputació de la treballadora registrada. Per tant, el registre va haver d’efectuar amb la presència de delegats de l’empresa en un lloc on s’hagués pogut mantenir la privacitat precisa durant el registre, als efectes de suficient garantia i adequació, ja que és obligació empresarial prèvia demostrar en judici el requisit de necessitat , per no existir una mesura menys costosa. La part recorreguda esmenta en aquesta línia el control d’existències en cada torn de forma diària o la vídeo vigilància, i que la necessitat d’ensenyar la bossa hauria de ser canalitzada per quan hi hagi una sospita basada en un element ferma o per la seva comissió immediatament anterior, circumstàncies que no concorren en el cas examinat.

Si té qualsevol dubte, no dubti en contactar amb nosaltres, Lúquez ASSOCIATS compta amb professionals amb una llarga experiència en l’àmbit laboral que poden assessorar atenent a les seves circumstàncies concretes.