Què passa si estant en situació d’incapacitat temporal s’acaba o es cessa un contracte?