Registre salarial obligatori

A partir d’hui 14 d’abril de 2021 entra en vigor l’obligació de dur a terme un registre retributiu conforme els termes de l’article 5 de Reial Decret Llei 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes.

Aquesta obligació afecta a totes les Empreses independentment de el nombre de persones treballadores que ocupin i ha d’incloure la totalitat de la plantilla, fins i tot alts càrrecs i personal directiu. Esmentat deure haurà d’efectuar anualment, sent el període temporal de referència l’any natural.

Al·ludit registre té com a objectiu garantir la transparència en la configuració de les percepcions de manera fidel i actualitzada i, un accés adequat a la informació retributiva de les Empreses.

L’incompliment de l’obligació de dur a terme anualment el registre retributiu constitueix una infracció greu a l’article 7.13 de la LISOS, podent ser la Companyia sancionada amb multes de fins a 6.250 euros.

Si té qualsevol dubte, no dubti en contactar-nos, Lúquez ASSOCIATS compta amb professionals amb una llarga experiència en l’àmbit laboral que poden assessorar atenent a les seves circumstàncies concretes.