Sentència que impedeix un desnonament per la venda de la hipoteca a un Fons.

Sentència que impedeix un desnonament per la venda de la hipoteca a un Fons

Encara que per ara es tracta d’un cas aïllat, pot arribar a tenir una gran repercussió ja que, segons les últimes dades publicades per l’Associació Hipotecària Espanyola, el 56% de les hipoteques nacionals, per valor de 393.000 milions d’euros incloent les cèdules hipotecàries , es troben titulitzades i, per tant, serien susceptibles d’acollir a la mateixa defensa en cas de desnonament.

La Sentència en qüestió és la del Jutjat de Primera Instància 6 d’Arganda del Rei de 2015.11.12, en què el jutge ha arxivat una execució hipotecària en estimar que l’executant, l’entitat financera “Unió de Crèdits Per a la Finançament mobiliària i Immobiliària “(CREDIFIMO), no té legitimació activa per sol·licitar l’execució de la hipoteca en haver cedit el crèdit a un fons de titulització (CaixaBank). CREDIFIMO a cedir el seu crèdit a un tercer, deixar de formar part de la relació contractual.

Fins i tot el Banc d’Espanya en resposta a una consulta formulada indica el següent sobre la titulació dels prestem: “… D’acord amb la Llei 19/1992, sobre règim de societats i fons d’inversió immobiliària i sobre fons de titulització hipotecària , la titulació d’un préstec suposa que l’entitat que va concedir el mateix deixa de ser la creditora del préstec, encara que conservi per la Llei la titularitat registral i segueixi mantenint, llevat de pacte en contra seva administració “.

La Sentència raona que segons l’art. 559.2 de la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC), CREDIFIMO no tindria legitimació per a entaular aquesta sol·licitud, en no acreditar el caràcter o representació amb què demanda. Tal defecte no pot ser esmenat pel que la conseqüència és l’arxiu del procediment.