Una treballadora amb reducció de jornada per guarda legal pot adaptar la seva jornada laboral per no treballar els caps de setmana?

 

El Jutjat nº 2 de Cadis reconeix el dret d’una treballadora a adaptar la seva jornada (ja reduïda per guarda legal) de dilluns a divendres, lliurant els dissabtes, per poder així conciliar la seva vida familiar.

L’empleada, que té una reducció de jornada per atendre la cura de la seva filla, va demanar acomodar la seva jornada per no treballar durant els caps de setmana, malgrat que la dona treballa en la venda de joguines d’una empresa que registra més activitat comercial i incrementa les seves vendes durant els caps de setmana.

En la sentència es recull que l’empleada exercia la seva tasca en torns setmanals de matí o tarda els dilluns, dijous, divendres i dissabtes, i va plantejar a l’empresa un sistema de torn amb jornades només de dilluns a dijous. L’empresa ha apuntat que els caps de setmana l’increment de les vendes era de lཐ%, i es va negar a negociar.

La qüestió litigiosa consisteix a determinar si la treballadora té dret a modificar els dies de cada setmana en els que realitza el sistema de torns rotatoris.

En primer lloc, el jutge considera que l’adaptació de jornada de l’article 34.8 ET reconeix el dret dels treballadors a proposar l’adaptació del seu horari de treball que faciliti la conciliació de la vida familiar i laboral.

Per poder denegar la sol·licitud de l’treballador, l’empresari haurà de demostrar que conflueixen raons més poderoses, normalment organitzatives, per les quals s’oposa a la proposta de la titular d’aquest dret, realitzant en el seu cas, alternatives a aquesta proposta.

No obstant això, raona la sentència, la Llei no permet que només per pèrdues hipotètiques o per necessitar fer canvis organitzatius ja s’hagi anul·lar aquest dret.

En el supòsit concret, raona la sentència, encara que l’empresa ha provat que durant el cap de setmana el volum de vendes en el centre comercial és més gran que entre setmana, també és igual de notori que en cap de setmana és quan més temps i necessitat hi ha de tenir vida familiar.

A més, la treballadora ha acreditat que té una clara dificultat organitzativa de nivell onerós, per treballar el seu marit molt temps en províncies llunyanes, a més de suportar el cost de reducció de jornada, a l’treballar el 60% de l’durant l’any.

La decisió sentència que “la treballadora té reconegut en el nostre ordenament laboral el dret a una modificació del seu règim horari, amb l’única excepció que això resulti excessivament onerós per a l’organització de l’empresa”, A l’ocupador li incumbeix per tant “acreditar les raons de tipus organitzatiu per les quals s’oposa a la proposta de la titular d’aquest dret, realitzant en el seu cas, alternatives a aquesta proposta “. En aquest cas concret, el jutge considera que l’empresa, a l’rebutjar de manera absoluta al sol·licitat, “sense negociar ni oferir cap alternativa, està incomplint el deure de pactar de bona fe una solució possible”.

Per tot això, el jutge considera que la treballadora haurà de prestar serveis els divendres a favor de l’organització de l’empresa, però no haurà d’acudir els dissabtes per poder així atendre la seva vida familiar.

Si té qualsevol dubte, no dubti en contactar-nos, Lúquez ASSOCIATS compta amb professionals amb una llarga experiència en l’àmbit laboral que poden assessorar atenent a les seves circumstàncies concretes.