Validesa com a prova per justificar un acomiadament aportar els missatges de WhatsApp.

Mitjançant sentència del Tribunal Superior de Justícia de Galícia de 25 d’Abril de 2014, s’afirma la possibilitat d’utilitzar la transcripció de missatges mitjançant WhatsApp com a mitjà de prova legal per justificar un acomiadament disciplinari, sempre que l’obtenció dels mateixos no suposi una vulneració del secret de les comunicacions que estableix l’article 18.3 de la Constitució Espanyola. I no hi ha vulneració quan l’empresa té coneixement de les converses per una de les interlocutores en la mateixa.

El supòsit de fet concret és una treballadora que prestava els seus serveis com a infermera ATS a un centre geriàtric va ser acomiadada disciplinàriament per indisciplina i desobediència i per transgressió de la bona fe contractual després de prendre una pacient un iogurt amb una medicació psiquiàtrica que era per a una altra pacient. La treballadora durant el seu torn, s’havia d’encarregar de la distribució i l’administració de la medicació dels residents durant l’horari de menjar. No obstant això, i com després es va comprovar, una de les auxiliars que l’acompanyaven durant aquest torn va afegir en un iogurt una medicació i, davant la falta de vigilància, erròniament va acabar prenent-altra resident, el que li va provocar una forta somnolència i símptomes d’intoxicació medicamentosa.

Entre les proves que va aportar l’empresa per justificar l’acomiadament estaven tant el visionat de les càmeres de vigilància, en què s’observava com durant diversos dies la infermera es despreocupava de les safates que contenien els medicaments, com la transcripció dels missatges de WhatsApp que va intercanviar amb el seu encarregada, missatges en què la treballadora reconeixia que eren les auxiliars les que s’encarregaven de subministrar als malalts les medicines, quan aquesta tasca era responsabilitat de les infermeres.

El tribunal, com ja es va fer en primera instància, avala la procedència de l’acomiadament, tot i que l’empleada al·legava que l’accés a les converses privades mantingudes per WhatsApp vulnerava el seu dret a la intimitat. La sentència deixa clar que si l’empresa té accés a les converses “per la revelació d’una altra interlocutora, és a dir, una de les intervinents en la conversa, no es vulnera el secret de les comunicacions (art. 18.3 de la Constitució)”, de manera que la prova s’ha obtingut de manera lícita, i, per tant, és vàlida.