Retribució de les vacances.

Retribució de les vacances.

Retribució de les vacances. Retribució de les vacances. En la mesura que en l’Estatut dels Treballadors no es quantifica la retribució corresponent a les vacances, els tribunals assenyalen que s’ha d’acudir al pactat en conveni col·lectiu i, en...
Pensió de viduïtat i parelles de fet.

Pensió de viduïtat i parelles de fet.

Pensió de viduïtat i parelles de fet. Pensió de viduïtat i parelles de fet. Sentència del Tribunal Suprem de 2015.12.16 determina que el membre supervivent d’una parella de fet només pot obtenir la pensió de viduïtat si acredita la convivència i, a més,...