Fons de Garantia Salarial

Fons de Garantia Salarial

Fons de Garantia Salarial LGT. Prescripció dret a liquidar. Interrupció de la prescripció. Art. 68.1.c) LGT. Model resum anual IVA (model 390) No poden equiparar les declaracions-liquidacions mensuals o trimestrals i la declaració informativa resum anual, ja que...
Jubilació: Finalització de la relació laboral sense haver esgotat el dret a vacances per haver estat malalt. Té dret a rebre compensació econòmica per les vacances no realitzades?

Jubilació: Finalització de la relació laboral sense haver esgotat el dret a vacances per haver estat malalt. Té dret a rebre compensació econòmica per les vacances no realitzades?

Jubilació: Finalització de la relació laboral sense haver esgotat el dret a vacances per haver estat malalt. Té dret a rebre compensació econòmica per les vacances no realitzades? LGT. Prescripció dret a liquidar. Interrupció de la prescripció. Art. 68.1.c) LGT. Model...