Segueix-nos a LinkedIn per estar al dia de les notícies del sector Jurídic-Laboral
Bloc

Bloc

La nova regulació de l'article 34.8 34 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre

  • 1 de julio de 2019

Un dels aspectes que tracta de remarcar, és el dret dels treballadors a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Llegir més

És inconstitucional, nul i discriminatori que hi hagi desigualtat entre treballadors en fixar el període de cotització per a la jubilació

  • 5 de julio de 2019

El TC declara que és inconstitucional, nul i discriminatori per a la dona que hi hagi desigualtat entre els treballadors a temps parcial ia temps complet a l'hora de fixar el període de cotització per al càlcul de la seva jubilació.

Llegir més

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre impugnació de sanció disciplinària

  • 29 de mayo de 2019

Un treballador impugna la sanció disciplinària per falta greu tipificada en els convenis col·lectius d'aplicació.

Llegir més

Període de prova i embaràs

  • 28 de mayo de 2019

El període de prova es troba regulat en l'article 14 de l'Estatut dels Treballadors.

Llegir més

Igualtat de retribucions entre els treballadors de l'empresa cedent i la usuària

  • 30 de mayo de 2019

Els treballadors d'Empreses de Treball Temporal tenen dret al mateix bonus que els treballadors indefinits de l'Empresa en la qual estan prestant els seus serveis.

Llegir més


Subscriu-te a la Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter per rebre al teu email nostres articles i notícies relacionats amb el món del dret.

Posts destacats

Sentència obtinguda per Lúquez Associats sobre la condemna d'hores extraordinàries

10 de febrero de 2017

Sentència favorable a Lúquez Associats que eximeix de responsabilitat a l'Empresa que no ha substituït el rellevista en cas de subrogació empresarial que separa d'Empresa a jubilat parcial i rellevista.

30 de mayo de 2017

Nou èxit de Lúquez Associats. Sentència que dóna validesa a acord col·lectiu de jubilacions parcials per aplicar la normativa anterior a 2013

21 de julio de 2017

Sentència favorable dels jutjats socials de Sabadell, en el qual confirma l'acomiadament objectiu fundat en causes econòmiques ex article 52 c) de l'Estatut dels Treballadors procedit per l'empresa

27 de octubre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable del Jutjat Social de Barcelona

13 de noviembre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable de la Sala del TSJ de Catalunya

11 de diciembre de 2017

La garantia d'indemnitat, sentència favorable a Lúquez Associats

26 de febrero de 2018

Sentència del TS que estima el recurs de cassació interposat per Lúquez Associats

28 de marzo de 2018

Acomiadament d'esportista professional en SAD en situació de crisi

29 de marzo de 2018

Sentència del JS que estima la demanda interposada per Lúquez Associats declarant l'acomiadament improdecente

19 de septiembre de 2018

Incident execució: extensió responsabilitat

8 de noviembre de 2018

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació del plus Penós Tòxic i Perillós

28 de noviembre de 2018

L'absentisme laboral font de preocupació empresarial

5 de diciembre de 2018

Notificada Sentència que estima els interessos de la nostra clienta, declarant que la mateixa és tributària d'una Incapacitat Permanent Absoluta.

15 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable de la Sala del Social del TSJ d'Astúries

16 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya

23 de enero de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical i avala la decisió empresarial de no deixar entrar a tres membres del Comitè d'Empresa acomiadats mentre no hi hagi sentència d'acomiadament

5 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral

30 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre impugnació de sanció disciplinària

29 de mayo de 2019
Imagen de seguimiento