Sentència del Tribunal Suprem de 2016.10.17 sobre unitat de còmput per determinar la superació dels llindars de l’art. 51.1 de l’ET que separen l’acomiadament col·lectiu de l’acomiadament objectiu individual

Sentència del Tribunal Suprem de 2016.10.17 sobre unitat de còmput per determinar la superació dels llindars de l’art. 51.1 de l’ET que separen l’acomiadament col·lectiu de l’acomiadament objectiu individual

Sentència del Tribunal Suprem de 2016.10.17 sobre unitat de còmput per determinar la superació dels llindars de l’art. 51.1 de l’ET que separen l’acomiadament col·lectiu de l’acomiadament objectiu individual L’art. 51.1º Estatut dels...